Sundhedsstyrelsen

Pas på benzodiazepiner


Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler af 18. juni 2008


Bemærk: I vejledningens bilag 2 skriver Sundhedsstyrelsen om den ekvieffektive (tilsvarende virkning) dosis Clonazepam i forhold til Diazepam, at den er 0,5 mg Clonazepam til 5 mg Diazepam samt at kilden hertil er Professor C. Heather Ashton. Dette er ikke korrekt. I følge professor C. Heather Ashton svarer 0,5 mg Clonazepam til 10 mg Diazepam, altså til det dobbelte. Dette har betydning, hvis man vil skifte fra Clonazepam til Diazepam. /red.
Se professor C. Heather Ashtons vejledning.