Tidsskrift for sygeplejersker nr 37, 11. september 1998, side 31.

WHO ANBEFALER AKUPUNKTUR

Læs om akupunkur på www.nada-danmark.dk.
Læs om akupunkur på www.who.int.

AF LARS WIINBLAD, SYGEPLEJERSKE, OG JENS FRYDENLUND NIELSEN, SPECIALLÆGE

Verdens sundhedsorganisationen, WHO, har i løbet af 1993 og 1996 udgivet flere dokumenter om akupunktur.

I et 36 sider langt hæfte, »Indications and contraindications in the use of acupuncture«, findes en oversigt over områder, hvor WHO finder det acceptabelt at anvende akupunktur. Her er tale om såvel krops- som øreakupunktur. WHO fastslår, at akupunktur er meget mere end blot en smertelindrende behandlingsmetode. "Akupunkturens terapeutiske virkning skyldes dens regulerende indvirkning på flere systemer, hvilket gør akupunktur til en terapi med et bredt spektrum af indikationer, særligt ved funktionelle forstyrrelser. l Vesten benyttes akupunktur ofte med succes som en symptomatisk behandling. l Østen er den symptomatiske behandling blot en del af akupunkturens holistiske og sundhedsfremmende system."

På et symposium i 1991 samledes flere akupunkturspecialister. Dette mundede ud i et dokument, hvori WHOs syn på akupunktur udtrykkes. Der slås det fast, at akupunktur har følgende tre virkninger:

WHO udformede en indikationsliste (figur 3). Formålet var at tilskynde andre til at anvende akupunktur inden for de områder, hvor der findes objektive beviser for, at akupunktur er en effektiv behandlingsmetode.

WHO påpeger samtidig de vanskeligheder, der er forbundet med at gøre videnskabelige akupunkturstudier. Det er for eksempel vanskeligt at lave dobbeltblind-undersøgelser, da det er svært at lave placebo-kontrollerede undersøgelser. Specielt vanskeligt bliver det i Asien, hvor de fleste patienter ved, hvorledes akupunktur udføres, og hvordan det føles. Der har aldrig været et behov for videnskabelig efterprøvning i Asien, da man på et empirisk grundlag af flere tusind års tradition med akupunktur ved, at metoden virker. WHO foreslår derfor, af man tilrettelægger undersøgelser, hvor virkningen af akupunktur sammenlignes med andre behandlingsmetoder.

FIGUR 3. WHOs INDIKATIONSLISTE

Symptomer og sygdomme, hvor WHO anbefaler brug af akupunktur

*** Sygdomme eller forstyrrelser, hvor der er indikation for akupunktur, baseret på randomniserede og kontrollerede undersøgelser i forhold til sham-akupunktur eller andre behandlingsformer.

** Sygdomme eller forstyrrelser, hvor der er indikation for akupunktur, baseret på kontrollerede undersøgelser med adækvat antal patienter, dog ikke randomniserede.

* Sygdomme eller forstyrrelser, hvor der er indikation for akupunktur, baseret på rapporter eller eksperimental viden.

**akut tonsilit, faryngit og laryngit som supplerende behandling
***alkoholafhængighed
***allergisk rhinit
***atletiksymdrom (comprehensive stress syndrome)
***bronkial astma uden komplikationer
***cervikalt syndrom
***depression
*diarre, ikke infektiøs
***dysmenorrhoea, funktionel
**enuresis hos børn
**epikondylitis
*forstoppelse, habituel
***galdestenskolik
***hjerteneurose
***hovedpine
***hemiplegia og andre postapoplektiske sequelae
***herpes zoster (shingles)
***hypertension, essentiel
***hypotension, primær
*insufficient laktation
*infertilitet hos kvinder
***impotens (psykogen og førstefase vaskulær)
***kroniske smerter i bevægeapparatet
**kronisk faryngit
**korrektion af unormal fosterstilling
***leukopeni
***lumbago
*mandlig infertilitet
**Menière's sygdom
***migræne
**myopi hos børn
***narkotikamisbrug
***nyresten, mindre end 1 cm
***opkastning og kvalme (ved graviditet)
***periartrit i skulderen (frozen shoulder)
***postoperative smerter
***præmenstruel spænding
***nyrekolik
***rheumatoid artrit
**skizofreni
**smerter ved tonsilektomi
***spændingshovedpine
***søvnløshed
***tendinit
***tobaksafhængighed
***trigeminusneuralgi
*urinkontinens, neurogen

Listen er udleveret af lederen af forskningsafdelingen for akupunktur i WHO i Geneve.

[top] [indhold] [artikler]