SYGEPLEJERSKEN nr. 27/1997

Danmark mangler behandlingstilbud

Af Charlotte Frendved Hansen

360.000 danskere indløste en recept på angstdæmpende medicin i 1995, og ca. 250.000 indløste en recept på sovemidler. Danskernes brug af afhængighedsskabende lægemidler er gennemgået i to rapporter, der blandt andet påpeger, at sundhedsvæsenet intet har at tilbyde de medicinafhængige.

Forbruget af benzodiazepiner pr. indbygger er faldende i Danmark, men det er stadig større end i de øvrige nordiske lande. Benzodiazepiner anvendes som angstdæmpende medicin og som sovemedicin og er afhængighedsskabende.

I Danmark findes ikke behandlingstilbud, som specielt henvender sig til personer, der er blevet afhængige af medicin, konkluderer rapporten 'Sovemedicin og nervemedicin - brug, afhængighed, intervention' (1) fra Lægemiddelstyrelsen.

Rapporten er en af en serie på tre, bestilt af Folketingets Sundhedsudvalg, og den beskriver særlige tilbud til lægemiddelafhængige i Sverige og i Norge.

I Danmark er lægemiddelafhængige derimod henvist til at søge hjælp inden for det almindelige psykiatriske system, hos praktiserende læger, psykiatere og psykologer, eller på private institutioner, der primært er specialiserede i behandling af alkoholikere. En af de få undtagelser er Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland (2), der tilbyder afvænning af patienter med benzodiazepinafhængighed. Amtshospitalet arbejder med aftrapning efter svensk model.

Danskernes forbrug og overforbrug af sove- eller nervemedicin var også emnet for en konference arrangeret af Sygekassernes Helsefond og Sundhedsstyrelsen. Konferencen, der fandt sted medio juni, landede med den meget bløde konklusion, at der ikke findes nogen patentløsning på problemet, men at fagfolk bør være opmærksomme på forbruget.

Den meget forsigtige konklusion afspejler først og fremmest forskellige holdninger til lægemiddelafhængighed: På den ene side kan afhængigheden betragtes som et kohorte-problem, der med gruppen af især ældre benzodiazepinafhængige vil minimeres med tiden. På den anden side viser erfaringer, at både yngre og ældre kan afvænnes, og at det i sidste ende er et spørgsmål om etik.

Hvor mange danskere der har brug for behandling for lægemiddelafhængighed, er ikke kendt. Men statistikken viser, at salget af afhængighedsskabende medicin er stort herhjemme. Selv om forbruget af benzodiazepiner pr. indbygger er faldende i Danmark, er det stadig større end i de øvrige nordiske lande. Benzodiazepiner anvendes som angstdæmpende medicin og som sovemedicin og er af Sundhedsstyrelsen klassificeret som afhængighedsskabende.

Benzodiazepiner for 267 millioner kr.

Forbruget af nervemedicin, sovemedicin og antidepressiv medicin er beskrevet i en anden rapport (3) i den serie, som Folketingets Sundhedsudvalg har bedt om. Rapporten er udgivet af Sundhedsstyrelsens lægemiddelafdeling. Den konkluderer, at forbruget af benzodiazepiner i Danmark er faldet fra 1994 til 1995, men at faldet til dels kompenseres ved en stigning i forbruget af benzodiazepinlignende sovemidler, zopiclone (fx Imovane) og zolpidem (fx Stilnoct). Forbruget af de nye antidepressive midler, serotonin reuptake hæmmere (fx Cipramil og Fontex), er steget kraftigt i den samme periode.

I 1995 har ca. 360.000 danskere indløst en recept på angstdæmpende midler, hvoraf 99,7 pct. er benzodiazepiner, og ca. 250.000 personer har indløst en recept på sovemidler, hvoraf 80,9 pct. er benzodiazepiner. Ca. 110.000 har indløst en recept på et af de nye antidepressive midler, og 60.000 på et af de gamle tricykliske antidepressive.

I 1995 blev der i Danmark i alt omsat for ca. 267 mio. kr. benzodiazepiner. Det offentlige tilskud til benzodiazepiner var 17,1 mio. kr. Samme år blev der solgt for 330 mio. kr. antidepressive midler, og det offentlige tilskud hertil var 260 mio. kr., fremgår det af rapporten fra Sundhedsstyrelsens lægemiddelafdeling.

Den tredje rapport i serien, der er bestilt af Folketingets Sundhedsudvalg, udarbejdes af Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi og er en kvalitativ undersøgelse af befolkningens brug af nerve- og sovemedicin. Rapporten udkommer i løbet af efteråret.

Litteratur

  1. Hansen, Ebba Holme. Sovemedicin og nervemedicin - brug, afhængighed, intervention. Lægemiddelstyrelsen, februar 1997.
  2. Hansen, Charlotte. Benzodiazepiner: Årsag til angst. Stort forbrug i Danmark. Virker antiterapeutisk. 'Sygeplejersken' 1996. 28: 4-21.
  3. Kampmann, Janne Malene. Sovemedicin, nervemedicin og antidepressiva - kortlægning af forbruget i Danmark. Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelafdelingen, december 1996.

Nøgleord: Benzodiazepiner, lægemiddelafhængighed, nervemedicin, sovemedicin.

[top] [indhold]

Bragt på www.benzoinfo.dk med forfatterens tilladelse.