Updated 2005-04-20

Kaffe modvirker benzodiazepiner

...og forværrer abstinenserne

Coffeinen i kaffe modvirker benzodiazepiner. Populært sagt, fjerner kaffen noget af det benzodiazepin, man har i kroppen, og man må tage en pille eller to for at opveje tabet.

Når man nedtrapper, har man en lille smule for lidt benzodiazepin i kroppen til at være abstinensfri. Tager man i den situation en kop kaffe, vil man altså forværre abstinenserne.

P.Polc et al.

Caffeine antagonizes several central effects of diazepam.

Life sci 1981, 28, 2265-75 Læs om undersøgelsen her

M.J.Matilla et al.

Caffeine and theophylline counteract diazepam effects in man.

Med. biol 1983, 61, 337-43 Læs om undersøgelsen her

Boast CA, Bernard PS, Barbaz BS, Bergen KM.

The neuropharmacology of various diazepam antagonists.

Neuropharmacology. 1983 Dec;22(12B):1511-21. Læs om undersøgelsen her

Roache JD, Griffiths RR.

Interactions of diazepam and caffeine: behavioral and subjective dose effects in humans.

Pharmacol Biochem Behav. 1987 Apr;26(4):801-12. Læs om undersøgelsen her