Ophør med forbrug af benzodiazepiner

Ophør med sovemedicin - ophør med beroligende nervemedicin

Bør ske ved langsom nedtrapning

Husk, at enhvert ophør med medicinforbrug bør ske i samråd med en læge, og husk også, at benzodiazepinafhængige kan få almindelige sygdomme ligesom alle andre, så hvis du er i mindste tvivl om dine symptomers årsag, så søg læge.

Husk, under nedtrapningen bør du undgå især alkohol, men også koffeinholdige produkter som kaffe og cola.

Læs endvidere:

Riks benzo studier

Rusmidlernes biologi af psykiater Henrik Rindom, om benzodiazepiner Link til anden site

Øreakupunktur ved abstinensbehandling Link til anden site

Oversigter over abstinenssymptomer:

Bivirkninger og abstinenssymptomer

Hvad er symptomerne ved benzodiazepinnedtrapning?


E-post: kontakt(a)benzoinfo.dk
www.benzoinfo.dk anvender ikke cookies