Oversat fra Benzodiazepines & Older People

Benzodiazepiner og ældre mennesker

af Professor dr. med. C. HEATHER ASHTON, FRCP, marts 2002.

  1. Ældre mennesker har et mere følsomt centralnervesystem end unge mennesker overfor virkningerne af benzodiazepiner og i øvrigt overfor al medicin, der påvirker centralnervesystemet.
  2. Benzodiazepiner kan forårsage konfusion, nattevandring, hukommelsestab, rysten, træthed og pseudo-demens og bør derfor så vidt muligt undgås.
  3. De ældres øgede følsomhed overfor benzodiazepiner skyldes til dels at de nedbryder medicinen mindre effektivt end yngre mennesker, så virkningen af medicinen varer længere, og der kan ske ophobning af medicinen ved længere tids brug.
  4. Ved de samme koncentrationer i blodet er den beroligende virkning af benzodiazepiner større hos den ældre, muligvis fordi de har færre hjerneceller og en dårligere fungerende hjernebark end hos yngre mennesker.
  5. Af disse årsager tilrådes det almindeligvis at dosen være det halve end for voksne og varigheden skal være kort - højst 2 uger, hvis ældre skal have benzodiazepiner.
  6. Desuden tåles benzodiazepiner uden aktive metabolitter (f.eks. oxazepam [Serapax], temazepam [Restoril]) bedre end dem med langsomt nedbrydelige metabolitter (f.eks. chlordiazepoxide [Librium], nitrazepam [Mogadon]).
  7. Sammenlignes styrkeforholdet af forskellige benzodiazepiner er det omtrent det samme for ældre som for yngre mennesker. Således er 5mg Diazepam (Valium) omtrent lige så stærkt som 10 mg temazepam (Restoril) eller 0.25mg clonazepam (Klonopin) hos den ældre, ligesom 10mg Diazepam svarer til 20mg Temazepam eller 0.5mg Clonazepam. Imidlertid er det nøjagtige forhold mellem forskellige benzodiazepiner altid individuelt både hos yngre og ældre og i begge tilfælde må det findes ved klinisk erfaring.
  8. Ældre mennesker kan udtrappe med lige så stor succes som yngre mennesker, også selvom de har taget midlerne i årevis. Vores seneste erfaringer med ældre mennesker blandt 273 patienter på langtidsbehandling (i gennemsnit 15 år) med benzodiazepiner viser, at dosisnedsættelse og totalt ophør med benzodiazepiner medfører bedre søvn, forbedringer i både psykisk og fysisk tilstand og færre lægebesøg. Samme resultater findes også i mange andre undersøgelser af ældre, der har taget benzodiazepiner i mange år.
  9. Der er særligt gode grunde til, at netop ældre bør ophøre med at tage benzodiazepiner, da den fremskredne alder i sig selv kan give vanskeligheder med at koordinere musklerne (og føre til fald og hoftebrud), konfusion, hukommelsestab og psykiatriske symptomer (sommetider forkert diagnoseret demens og Altzheimers syge). Det er vores erfaring, at en langsom nedtrapning let tolereres, selv af mennesker i 80-års alderen, der har taget benzodiazepiner i 20 år eller mere.
  10. Metoden til nedtrapning af benzodiazepiner for ældre er den samme som for yngre mennesker. Nogle metoder er langsom nedtrapning af den benzodiazepin, som patienten allerede tager, evt. i vandig opløsning, men en skånsom erstatning med Diazepam (Stesolid) er også mulig især, hvis patienten i forvejen tager et korttidsvirkende benzodiazepiner som Alprazolam (Tafil) eller Lorazepam (Lorabenz). Der er naturligvis store variationer med hensyn til hvor når mennesker bliver "ældre".

Oversættelse Steen Jarbøel. Reviewed by psychiatrist Jens Frydenlund.