Vejledning i nedtrapning

af benzodiazepiner

af professor dr. med. C. Heather Ashton
Newcastle universitet

En detaljeret gennemgang af hvordan man nedtrapper.

 

En nødvendighed for den, som vil ud af en benzodiazepinafhængighed!

Lær og forstå hvordan benzodiazepiner virker.

Skrevet på et letforståeligt dansk. Ingen lægelatin.

 

I 12 år (1982–1994) ledede professor dr. med. Heather Ashton en benzodiazepin-nedtrapnings-klinik for mennesker, som ønskede at komme ud af deres forbrug af beroligende midler og sovemidler. Denne vejled­ning er et resultat af hendes forskning, erfaring og utrættelige indsats for at hjælpe mennesker til at blive raske efter langtidsbrug af disse midler.

 

SAMMENDRAG AF INDHOLDET:

Vejledning indeholder information om hvordan benzodiazepiner virker på hjernen og nervesystemet. Der findes detaljerede forslag til nedtrapning efter langtids­brug og individuelle nedtrapnings­skemaer for de forskellige benzodiazepiner.

 

Abstinenssymptomer såvel akutte som langvarige beskrives samtidig med en forklaring på, hvorfor de optræder og hvordan man kan gennemleve dem. Det overordnede budskab er, at de fleste langtids­brugere af benzodiazepiner, som ønsker det, kan gennemføre en nedtrapning og blive både gladere og sundere deraf.

 

Bestilling:

Undertegnede bestiller herved et eksemplar af C. Heather Ashton’s vejledning:

 

 

Navn: _________________________________________________________________

 

 

Gade: _________________________________________________________________

 

 

Postnr: _____________ By: _______________________________________________

 

 

E-mail: _____________________________@_______________________________

 

 

Telefon: ____________________________

 

Betaling:          Vejledningen koster 150 kr. pr. styk inkl. forsendelse i Danmark.

                    Vedlæg en check eller indsæt beløbet på

                        konto: 7446 1203718 i Nørresundby Bank.

 

 

Indsendes til: Kirsten Midtgaard, Cortesgyde 9, 9000 Aalborg. Tlf: 98 77 00 50.

Bestilling kan også ske med e-post til: benzo@sind.dk