Benzodiazepiner:

Hvordan de virker og hvordan man nedtrapper

Medicinsk forskningsinformation fra en nedtrapningsklinik for benzodiazepiner

Fremgangsmåde ved nedtrapning af benzodiazepiner

Af professor dr. med. C HEATHER ASHTON, FRCP*)

Anden reviderede udgave. Thanks to psychiatrist Jens Frydenlund for review of the manual.

Bestil en trykt udgave     Vejledningen som PDF
Foredrag af C. heather Ashton på DVD - bestil her.   Smagsprøve på YouTube.
Ansvarsfralæggelse

Vejledningen er oversat fra BENZODIAZEPINES: HOW THEY WORK AND HOW TO WITHDRAW
*) Fellow of the Royal College of Physicians


Bragt på benzoinfo.dk med tilladelse fra professor C. Heather Ashton.
Published on benzoinfo.dk with permission from professor C. Heather Ashton.

INDLEDNING

Forord 2001

Forord 2002

Professor C Heather Ashtons curriculum vitae

Sammendrag af indholdet

Ansvarsfralæggelse

FORORD 2001

Disse kapitler er skrevet i 1999 på opfordring af læsere i USA, der interesserer sig for de problemer, der er forbundet med langvarigt brug af benzodiazepiner. Henvendelser fra Canada, Australien og England har foreslået, at rådene i denne manual kunne være til hjælp for et bredere publikum. Derfor er der lavet nogle tilføjelser, især for læsere i England.

En kort liste over benzodiazepiner, der kan ordineres ifølge the National Health Service, blev introduceret i England i 1985. Disse inkluderer Diazepam, Chordiazepoxid, Lorazepam og Oxazepam imod angst; Nitrazepam og Temazepam imod søvnløshed. Triazolam var oprindelig på listen, men blev senere fjernet. Andre sovepiller, som nu er på NHS's liste, inkluderer benzo­diazepinerne Loprazolam og Lormetazepam og to mediciner, Zopiclone og Zolpidem, som, skønt de ikke er benzodiazepiner, opfører sig på samme måde og har samme ubehagelige virkninger herunder afhængighed og abstinenser. Information om benzodiazepiner, som ikke fandtes i den første amerikanske udgave, og det foreslåede nedtrapningsskema for Chlordiazepoxid, Oxazepam og Zopiclone er tilføjet her.

Desværre er benzodiazepinernes saga langt fra forbi. På trods af det faktum, at benzo­diaze­pinerne kun anbefales til kort tids brug, er der stadig i England over en halv million langtidsbrugere, som ofte har fået ordineret benzodiazepiner i årevis. Mange af disse mennesker har problemer med bivirkninger som afhængighed og abstinenser, som de kun får meget lidt rådgivning eller støtte om. Problemet er endnu større i lande (Grækenland, Indien, Sydamerika og andre), hvor benzodiazepinerne fås uden recept. På grund af omfattende udskrivninger og let tilgængelighed optræder de endvidere på narkotikamarkedet. De indtages ulovligt i høje doser af 90% af blandingsmisbrugere overalt i verden, hvilket medfører nye og farlige virkninger (AIDS, hepatitis og ricisi for den nye generation), som man ikke drømte om, da man for næsten 50 år siden introducerede medicinen som et harmløs universalmiddel.

Jeg håber denne lille vejledning vil være værdifuld for benzodiazepinbrugere, som ikke kan finde råd og vejledning andetsteds, og at den måske kan skabe opmærksomhed hos læger om farerne ved overdreven eller langvarig udskrivning af benzodiazepiner. En særlig tak for dette skrift rettes til Geraldine Burns i USA, Rand M. Bard i Canada, og Ray Nimmo og Carol Parker i England for deres utrættelighed, entusiasme og ekspertise for at gøre den tilgængelig for folk via Internettet verden over.

Heather Ashton
Januar 2001

Forord til den reviderede udgave

August 2002

Denne nye udgave indeholder materiale, som jeg har tilføjet på baggrund af forespørgsler fra læsere i mange lande herunder Europa, Nord Amerika, Australien, New Zealand, Sydafrika og Indien. Der er mere information om nedtrapning fra antidepressiva, nogle råd til ældre mennesker, og nogle ikke-medicinske forslag til hjælp ved benzodiazepinnedtrapningen. Der er også en epilog med forslag til indgriben overfor benzodiazepinerne - uddannelse, forskning og hjælp til langtidsbrugere - som der er stort behov for. Jeg er glad for, at dette skrift har hjulpet mange mennesker verden over og jeg er glad for alle de takkebreve, som jeg har fået. Jeg håber også, at det kan anspore professionelle og andre at foretage ordentligt kontrollerede undersøgelser med henblik på at forbedre behandlingen af benzodiazepinnedtrapning. Dette hæfte er med sikkerhed ikke det sidste om emnet.

Heather Ashton
Newcastle upon Tyne
August 2002

Om professor dr. med. C Heather Ashton, FRCP

Dr. med. Chrystal Heather Ashton, FRCP, er professor emeritus i klinisk psykofarmakologi ved Universitet ved Newcastle upon Tyne, England.

Professor Ashton er student fra Universitet i Oxford og fik First Class Honours Degree (BA) in fysiologi i 1951. Hun er uddannet i medicin (BM, BCh, MA) i 1954 og opnåede en doktor-grad i Medicin (DM) i 1956. Hun kvalificerede sig som medlem af MRCP (Member of the Royal College of Physicians, London) i 1958 og blev valgt til FRCP (Fellow of the Royal College of Physicians, London) in 1975. Hun blev også National Health Service Consultant i klinisk Psykofarmakologi i 1975 og National Health Service Consultant i Psykiatri i 1994.

Professor Ashton har arbejdet ved Universitet i Newcastle upon Tyne som forsker (Lecturer, Senior Lecturer, Reader and Professor) og kliniker siden 1965, først i afdelingen for Farmakologi og senere i afdelingen for Psykiatri. Hendes forskning har drejet sig om, og gør det fortsat, om virkningerne af psykotropiske mediciner (nikotin, cannabis, benzodiazepiner, antidepressiva og andre) på hjernen og menneskets adfærd. Hendes vigtigste kliniske arbejde var at lede en benzodiazepinnedtrapningsklinik i 12 år fra 1982-1994.

Hun er i øjeblikket involveret i the North East Council for Addictions (NECA) hvor hun er tidligere næstformand for bestyrelsen, og hvilken hun stadig er medlem af. Hun giver stadig gode råd om benzodiazepinproblemer til rådgivere og er protektor af the Bristol & District Tranquilliser Project. Hun var ekspert i the UK benzodiazepine litigation i 1980erne og har været involveret i den engelske organisation Victims of Tranquillisers (VOT) (ofre for beroligende midler /red). Hun har afgivet vidneudsagn om benzodiazepiner til Underhusets sundhedsudvalg.

Hun har udgivet omkring 250 indlæg i professionelle tidsskrifter, bøger og kapitler i bøger om tropisk medicin, af hvilke over 50 drejer sig om benzodiazepiner. Hun har aflagt vidneudsagn til forskellige regeringsudvalg om tobaksrygning, cannabis og benzodiazepiner og er blevet inviteret til at holde foredrag om benzodiazepiner i England, Australien, Sverige, Schweiz og andre lande.

Professor Ashton kan kontaktes:
Department of Psychiatry
Royal Victoria Infirmary
Newcastle upon Tyne
NE1 4LP
England UK

SAMMENDRAG AF INDHOLDET

Denne vejledning indeholder information om de virkninger benzodiazepiner har på hjernen og kroppen og hvordan disse virkninger udøves. Der findes detaljerede forslag til nedtrapning efter langtidsbrug og individuelle nedtrapningsskemaer for de forskellige benzodiazepiner. Abstinenssymptomer såvel akutte som langvarige beskrives samtidig med en forklaring på, hvorfor de optræder og hvordan man kan klare dem. Det overordnede budskab er, at de fleste langtidsbrugere af benzodiazepiner, som ønsker det, kan gennemføre en nedtrapning og blive både gladere og sundere deraf.

Vejledningen er oversat fra:Benzodiazepines How They Work & How to Withdraw. af Steen Jarbøel.


Ansvarsfralæggelse

Denne medicinske ansvarsfralæggelse bør læses sammen med den juridiske information på siden www.benzoinfo.dk

Materialet i denne online vejledning er almindelig sundhedsinformation for offentligheden. Forfatteren og udgiveren yder ikke medicinsk, helbredsmæssig eller psykologisk rådgivning eller nogen form for personlig eller professionel ydelse på denne site.

Materialet skal ikke opfattes som komplet og omfatter hverken alle sygdomme, lidelser, fysiske tilstande eller deres behandling. Informationerne om medicin på denne site er generelle og omfatter ikke alle tænkelige anvendelser, handlinger, forsigtighedsregler, bivirkninger eller interaktioner af de nævnte medicinske midler.

Materialet på denne site, bør ikke anvendes ved diagnostisering eller behandling af et helbredsproblem eller en sygdom. Det kan ikke erstatte professionel omsorg og bør heller ikke anvendes i stedet for en henvendelse til en læge. Ej heller er informationerne beregnet som medicinsk rådgivning for individuelle problemer eller beregnet til at vurdere risikoen ved at tage en bestemt medicin.

Forfatteren og operatøren af denne site ser sig ikke ansvarlig for unøjagtigheder eller udeladelser eller for konsekvenserne af brug af materialet på denne site, og forfatteren og operatøren frasiger sig især ansvaret for enhver straf, tab eller risiko, personlig eller anden, som måtte være pådraget direkte eller indirekte af brigen eller anvendelse af materialet på denne site.

Det anbefales, at læseren konsulterer andre kilder til information såvel som direkte konsultation hos en læge, når der tages beslutninger af helbredsmæssig art. Hvis du har eller mener at have et helbredsmæssigt problem, bør du henvende dig til din læge. Materialet på denne hjemmeside har på ingen måde til formål at erstatte lægeundersøgelser eller lægers rådgivning. Under alle omstændigheder bør du konsultere din læge inden du bruger eller drager konsekvenser af forslagene i denne vejledning.

Elli Oxtoby (Solicitor)
Research & Innovation Services
University of Newcastle Medical School
Telephone: 0191 222 5508

Benzodiazepiner - Hvordan de virker & hvordan man nedtrapper

Medicinsk forskningsinformation fra en nedtrapningsklinik for benzodiazepiner

Af professor dr. med. C HEATHER ASHTON, FRCP

Fremgangsmåde ved nedtrapning af benzodiazepiner

Oversættelse: Steen Jarbøel

Indholdsfortegnelse · Indledning · Kapitel 1. · Kapitel 2. · Kapitel 2. Skemaer til langsom nedtrapning · Kapitel 3.

Top af siden · Ansvarsfralæggelse