[bzd og ssri]

Benzodiazepinforbruget i Danmark 1997 - 2005

I opgørelsen er medtaget alle benzodiazepiner (epilepsi-, nerve- og sovemedicin) og alle cyclopyrroloner (sovemedicin/indslumringspiller). Sidstnævnte bør behandles ligesom benzodiazepiner.

Benzodiazepinforbruget i Danmark 1997 - 2005. Antal personer.
 ATC --------- Antal personer ---------
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Epilepsimedicin1N03AE 7.868 8.609 9.731 10.801 11.936 12.784 13.411 13.989 14.375
Nervemedicin2N05BA 343.831 331.513 321.841 313.973 309.787 303.356 295.829 286.306 277.076
Sovemedicin3N05CD 157.577 142.363 129.631 119.197 110.763 103.547 94.615 81.650 73.250
Indslumringspiller4N05CF 181.864 188.672 198.820 203.051 211.075 219.204 233.008 238.688 244.444
I alt  691.140 671.157 660.023 647.022 643.561 638.891 636.863 620.633 609.145
Der er ikke taget højde for "gengangere" imellem de 4 grupper.
Hvis en person f.eks. tager både en nervemedicin og en agonist, optræder han 2 gange.
Derfor skal summerne tages med et vist forbehold. Se endvidere note 5.

Benzodiazepinforbruget i Danmark 1997 - 2005. Mængde.
 ATC -------------- Mængde (DDD) ---------------
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Epilepsimedicin1N03AE 570.396 638.468 730.588 844.000 944.000 1.103.000 1.101.000 1.169.000 1.222.000
Nervemedicin2 N05BA 46.114.092 44.599.816 43.112.185 42.475.000 41.935.000 41.381.000 40.334.000 39.138.000 37.086.000
Sovemedicin3 N05CD 39.438.919 35.373.784 32.213.399 29.892.000 28.235.000 26.630.000 24.509.000 22.375.000 20.134.000
Indslumringspiller4 N05CF 27.897.790 28.614.270 29.560.432 30.766.000 32.575.000 34.326.000 37.035.000 38.467.000 38.993.000
I alt  114.023.195 109.228.335 105.618.602 103.977.000 103.689.000 103.368.000 102.979.000 101.149.000 97.435.000
DDD pr. dag  312.392 299.256 289.366 284.868 284.079 283.200 282.134 277.121 266.945
DDD pr. person  164,5 162,3 159,5 159,2 160,0 160,1 160,3 163,0 159,9
Ændring i forbrug
ift. året før
    -4,20% -3,31% -1,55% -0,28% -0,31% -0,38% -1,78% -3,67%

Kilde: Lægemiddelstyrelsen.

Ovenstående tal viser eksempelvis, at:


Forbruget 1997-2001 fordelt på alder
Alder19971998199920002001Ændring
2000-2001
Ændring i %
2000-2001
0-422.36223.06121.52621.90425.2383.33415,22%
05-0923.36026.85830.91832.79733.3105131,56%
10-1422.31725.97431.46935.67936.0193400,95%
15-1979.90584.42183.28586.419100.11213.69315,84%
20-24440.395400.069368.708396.120423.61127.4916,94%
25-291.154.6371.061.7691.096.1221.086.1071.169.68883.5817,70%
30-342.438.8022.304.7922.265.2512.183.5322.168.928-14.604-0,67%
35-394.151.1943.833.8963.725.3463.738.2893.766.56728.2780,76%
40-446.588.1716.277.4895.919.3045.616.2235.516.271-99.952-1,78%
45-498.727.0748.277.3228.107.4577.971.8407.948.778-23.062-0,29%
50-5411.489.48611.198.19810.848.39010.399.10510.032.601-366.504-3,52%
55-5910.753.07410.521.86910.573.27710.932.89911.475.056542.1574,96%
60-6411.131.16310.636.53710.499.03810.353.36310.453.391100.0270,97%
65-6912.130.03911.453.09210.940.24310.671.12810.440.920-230.208-2,16%
70-7413.359.66012.460.19911.788.30611.177.21210.955.466-221.745-1,98%
75-7912.889.56012.242.55311.851.26611.478.18811.167.239-310.949-2,71%
80-849.970.7359.465.7149.004.0508.700.4688.836.700136.2321,57%
85-895.944.9525.764.7375.707.4395.623.6835.503.658-120.025-2,13%
90+2.525.7422.492.8902.561.1942.562.3142.617.25654.9422,14%
Uoplyst174.672672.517191.932203.044231.08228.03813,81%
I alt114.017.299109.223.957105.614.520103.270.314102.901.890-368.423-0,36%
4.793.3423.609.4372.344.206368.423
4,204%3,305%2,220%0,357%


Forbruget af de 4 grupper

BZd forbruget fordelt på alder i år 2000

Forbrug fordelt på det enkelte stof i år 2000:

NavnForbrug DDD
Clonazepam823.010
Diazepam17.143.573
Chlordiazepoxid1.130.986
Oxazepam7.378.440
Lorazepam3.810.785
Bromazepam4.169.679
Clobazam552.500
Alprazolam7.906.723
Nitrazepam17.526.220
Flunitrazepam2.452.845
Estazolam3.003.465
Triazolam4.936.020
Lormetazepam1.052.920
Temazepam134.500
Midazolam1.405
Brotizolam615.660
Zopiclone19.690.070
Zolpidem10.802.345
Zaleplon140.627

Forbruget af det enkelte stof

Forbruget af de enkelte stoffer i år 2000

 

BZD og SSRI ("Lykkepiller")

 ATC--------- Antal personer ---------
 19971998199920002001
SSRIN06AB145.934158.959164.934176.185201.973

 ATC-------------- Mængde (DDD) ---------------
 19971998199920002001
BZD 114.023.195109.228.335105.618.602103.273.124102.901.890
SSRIN06AB32.995.19438.482.77241.297.94645.085.28654.438.262
I alt 147.018.389147.711.107146.916.548148.358.410156.431.771

Forbruget af BZD og SSRI

Her ses, at faldet i forbruget af benzodiazepiner flader ud. Med det nuværende fald i forbruget (ca. 500.000 DDD pr. år) varer det ca. 200 år før forbruget er nul. Faldet i forbruget af benzodiazepiner opvejes rigeligt af den store stigning i forbruget af "lykkepiller". Forbruge af "lykkepiller" er dog stadig kun nær det halve af forbruget af benzodiazepiner, selvom "lykkepiller" har fået en lang større plads i medierne.

 

Mængden i DDD

Ved angivelsen af lægemiddelsalget i mængde benyttes den af WHO fastsatte definerede døgndosis (DDD). Den definerede døgndosis for et lægemiddel fastsættes ud fra en antaget gennemsnitsdosis pr. døgn for en voksen person, som får lægemidlet på dets hovedindikation. Ved at benytte definerede døgndoser som måleenhed opnås der mulighed for sammenligninger uafhængigt af pris- og styrkeforskelle mellem forskellige præparater.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen.


Note 1: Clonazepam.

Note 2: Diazepam, Chlordiazepoxid, Oxazepam, Dikaliumclorazepat, Lorazepam, Bromazepam, Clobazam, Alprazolam.

Note 3: Nitrazepam, Flunitrazepam, Estazolam, Triazolam, Lormetazepam, Temazepam, Midazolam, Brotizolam.

Note 4: Zopiclone, Zolpidem, Zaleplon. (Er kemisk set ikke benzodiazepiner, men virker på de samme receptorer som benzodizepiner og bør derfor behandles som sådan.)

Note 5: Antallet af personer er i de 4 grupper opgjort uden "gengangere". Dvs. hvis en person f.eks. har fået 2 forskellige slags nerve-benzodiazepin, f.eks. Alprazolam og Diazepam, ja så tæller han kun som én person.
Han han derimod fået 1 nerve-benzodiazepin og 1 sove-benzodiazepin, ja så tæller han som 2 personer.

Man kan også sige det på denne måde:
Tallene for år 2000 siger at 313.973 personer indløste mindst én recept på nerve-benzodiazepin. De samme 313.973 personer kan teoretisk også stå for forbruget af epilepsi-bzd, sove-bzd og agonist-bzd. I så fald var der "kun" 313.973 personer, som anvende disse midler i år 2000. De var alle "gengangere"
Hvis der på den anden side ingen "gengangere" har været, har altså 647.022 personer fået en eller anden bzd i år 2000.
Ingen af de to ydertal er realistiske, men om det reelle tal er nærmest ved 300.000, 400.000, 500.000 eller 600.000 er ikke til at sige på.det foreliggende grundlag.